image

Σχετικά με τη GEARS

Η AKUO ENERGY GREECE Α.Ε. δημιούργησε έναν ΦΟ.Σ.Ε. ικανό να εκπροσωπεί Σταθμούς ΑΠΕ στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη λήψη της άδειας 300MW από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

 

Λίγα λόγια για την εταιρεία

Η GEARS Α.Ε. είναι ένας νεοσύστατος Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης που στοχεύει στην παροχή βέλτιστων προβλέψεων σε σταθμούς ΑΠΕ τόσο στην αγορά όψεως όσο και στην αγορά παραγώγων. H GEARS είναι υπεύθυνη για την υποβολή κατάλληλων εντολών στις αντίστοιχες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Διευθετεί όλα τα ζητήματα διαχείρισης με το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και τον Οίκο Εκκαθάρισης. Είναι μια εταιρεία με επίκεντρο τη τεχνολογία και εκμεταλλεύεται τις τελευταίες εξελίξεις στην ανάλυση δεδομένων χρησιμοποιώντας νέους αλγόριθμους και δεδομένα πραγματικού χρόνου για να προβλέψει την παραγωγή και να προσφέρει αξία στους πελάτες της. Παράλληλα, η GEARS προσφέρει υπηρεσίες παρακολούθησης, συντήρησης και επιδιόρθωσης των σταθμών ΑΠΕ με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης τους.

Η Akuo SA είναι ένας διεθνής ανεξάρτητος παραγωγός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η Akuo λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2018 (Akuo Energy Greece). Η εταιρεία είναι παρούσα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης έργων, της χρηματοδότησης, της κατασκευής και της λειτουργίας. Η Akuo είχε επενδύσει περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να οικοδομήσει ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 1,3 GW περιουσιακών στοιχείων σε λειτουργία ή υπό κατασκευή και ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη, ύψους 5 GW. Η Akuo Greece έχει ήδη προχωρήσει σε στρατηγικές συνεργασίες με βασικούς τοπικούς παράγοντες της Ελληνικής Αγοράς και αναπτύσσει δυναμικά ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο.

Η αποστολή μας

Πιστεύουμε ότι ένα μέλλον πλήρως βασιζόμενο σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι εφικτό και μπορεί να επιτευχθεί με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες μας στοχεύουν στη βελτίωση της απόδοσης των Σταθμών ΑΠΕ και στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Συνδυάζοντας την έρευνα και τη γνώση της αγοράς, εστιάζουμε στη χρησιμοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και στην παροχή βέλτιστων υπηρεσιών και λύσεων για τους παραγωγούς ΑΠΕ. Πάνω απ 'όλα, η GEARS ενθαρρύνει την εφαρμογή νέων έργων ΑΠΕ για να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση και να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη.

Βέλτιστη πρόβλεψη

Η ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων πρόβλεψης είναι το κλειδί για τη μεγιστοποίηση των κερδών

Εκπροσώπηση στην αγορά

Τα στελέχη της GEARS διαθέτουν εμπειρία από εξελιγμένες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και προσφέρουν λύσεις μέσα από ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών

Συντήρηση και Επιδιόρθωση

Μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω ελαχιστοποίησης της συχνότητας βλαβών και δυσλειτουργιών

background
Image

Τεχνολογικές λύσεις

Η GEARS ειδικεύεται στην πρόβλεψη παραγωγής και στη συμμετοχή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Με στόχο την άμεση εκπροσώπηση των παραγωγών ΑΠΕ στη χονδρεμπορική αγορά, έχουμε αναπτύξει  υπερσύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, χρησιμοποιώντας μηχανική εκμάθηση και ανάλυση δεδομένων που μας επιτρέπει να συνδέουμε και να ελέγχουμε δεκάδες σταθμούς ΑΠΕ. Αυτό επιτρέπει στη GEARS να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην Ενεργειακή Μετάβαση μέσω της ενίσχυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +

Οι υπηρεσίες μας

Η GEARS συνδέει χιλιάδες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα. Χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα από τούς διασυνδεδεμένους σταθμούς ΑΠΕ, στοχεύουμε στη βελτίωση της πρόβλεψης παραγωγής και της συμμετοχής στο Χρηματιστήριο Ενέργειας σε συνεχή βάση. Πέρα από την πλευρά της εκπροσώπησης, παρέχουμε υπηρεσίες παρακολούθησης, συντήρησης και επιδιόρθωσης που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη λειτουργία των Σταθμών ΑΠΕ και ενισχύουν την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λεωφόρος Κηφισίας 22, Μαρούσι 15125

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
+30 210 62 36 440
background

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της GEARS